Odpady

Odpady to przedmioty i substancje, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia został zobowiązany.

Odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów zgodnie z Katalogiem odpadów (Rozporządzenie MŚ z 9.12.2014 r.). Odpady oznaczone kodem z symbolem * zalicza się do niebezpiecznych np. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe.

Ciekawostki:

  • W Polsce wytwarzamy rocznie ok. 13.5 mln ton odpadów komunalnych, co daje średnio 350 kg odpadów na mieszkańca.
  • Poziom selektywnego odzyskiwania odpadów wynosi jedynie 4 kg/ mieszkańca.

PROBLEMY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

  • zbyt duża ilość zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych,
  • zbyt mała liczba stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • za duży odsetek odpadów kierowanych na składowiska,
  • rosnąca liczba miejsc nielegalnego składowania odpadów,
  • zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych.

Hierarchia postępowania z odpadami:

Jak segregować odpady?
Przechodząc na bardziej ekologiczny styl życia, możemy zacząć od zwykłego segregowania śmieci w domu oraz w pracy.

Selektywna zbiórka odpadów

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl