Kampania

CEL KAMPANII EKON

Zmiana zachowań społeczności lokalnej w zakresie segregowania odpadów niebezpiecznych poprzez:

 • rozpowszechnianie wiedzy o odpadach niebezpiecznych,
 • identyfikację odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych,
 • wskazanie sposobu w jaki należy odpady segregować,
 • wskazanie skutków braku segregacji, niewłaściwego przetwarzania, spalania w przydomowych piecach,
 • zmiana przepisów centralnych, jak i lokalnych w zakresie wymagań z zakresu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

DO KOGO KIEROWANA JEST KAMPANIA EKON

 • urzędy administracji publicznej,
 • podmioty odbierające odpady od mieszkańców gmin,
 • zakłady przetwarzania odpadów,
 • przedstawiciele mediów,
 • społeczność lokalna,
 • wolontariusze,
 • szkoły.

KORZYŚCI KAMPANII EKON:

 • SPOŁECZNE:
  • zmniejszenie kosztów społecznych,
  • minimalizacja ryzyka zagrożenia życia, zdrowia ludzi lub środowiska,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zyskanie wizerunku ekologicznej gminy.
 • EKOLOGICZNE
  • zmniejszenie masy odpadów kierowanych na składowiska,
  • zbudowanie właściwych postaw społeczeństwa (poszanowania) wobec środowiska,
  • czyste środowisko,
  • sprzyjające warunki do utrzymania i rozwoju bioróżnorodności na terenie gminy.
 • EKONOMICZNE
  • wzrost wartości odzyskanych surowców,
  • brak uszkodzeń i dłuższa żywotność urządzeń do zbierania i przetwarzania odpadów,
  • nowe miejsca pracy.
Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl