Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

Warsztaty dla mieszkańców Gminy Wyry oraz pracowników Urzędu Gminy

W dniu 09 kwietnia Fundacja Ekon przeprowadziła warsztaty dla mieszkańców Gminy Wyry oraz pracowników Urzędu Gminy.

Warsztaty w szkole podstawowej im. J. Brzechwy w Kobiórze

W Szkole Podstawowej im. J.Brzechwy w Kobiórze w dniu 5 kwietnia na organizowanych warsztatach spotkaliśmy się z uczniami klas 6 Szkoły Podstawowej oraz uczniami klas 2 Gimnazjalnych. Dzieci chłonęły przekazywaną wiedzę dotyczącą min. odpadów niebezpiecznych, zadawały wiele pytań i podawały przykłady ze swojego otoczenia.

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl