Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

W dniu 09 kwietnia Fundacja Ekon przeprowadziła warsztaty dla mieszkańców Gminy Wyry oraz pracowników Urzędu Gminy.

Spotkanie poświęcone było czterem blokom tematycznym:

  1. Segregowanie odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych;
  2. Niska emisja - największa patologia XXI wieku;
  3. Dzikie wysypiska śmieci- Wciąż aktualny temat, dlaczego?
  4. Odnawialne źródła energii;

W trakcie spotkania pracownicy Urzędu dzielili się swoimi doświadczeniami oraz problemami, z jakimi mają do czynienia na terenie gminy min. porzucaniem dużej ilości odpadów niebezpiecznych.

Bardzo owocne warsztaty, poszerzające świadomość ekologiczną uczestników.

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl