Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

Fundacja Ekon dzięki uprzejmości Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie Pani Haliny Zychowicz-Michoń, podjęła działania edukacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów dla Klubu Seniora działającego w ramach gminy. Nasza Kampania spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym i mamy nadzieję, że wpłynie na zwiększenie odzysku surowca oraz zmniejszenie poziomu niskich emisji. Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie.

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl