Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

Kampania EKON wraz z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zrealizowała spotkanie z przedstawicielami samorządów dotyczące „Praktycznych aspektów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz kierunków zmian prawa unijnego”. Spotkanie odbyło się 8 czerwca w Katowicach.

Spotkanie otworzył Pan Michał Gawroński – Koordynator Porozumienia Ekopak. Zaprezentował także nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie rozliczania obowiązku odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.

Prelegentem honorowym była Pani dr inż. Beata Kłopotek – przedstawiciel Ministerstwa Środowiska z Departamentu Gospodarki Odpadami. Poruszone zostały aspekty wymagań prawnych obowiązujących na poziomie unijnym i krajowym m.in. dyrektywy ramowej o odpadach, dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dyrektywy o zużytych bateriach i akumulatorach. Kluczowym tematem było zapoznanie przedstawicieli gmin i miast z projektowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.

Na spotkaniu zostały także przedstawione cele kampanii społecznej EKON odnoszące się do edukacji społeczności lokalnej w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.

Dziękujemy Śląskiemu Związkowi Gmin i Powiatów oraz Pani dr inż. Beacie Kłopotek – Radcy Ministra za wsparcie i czynne włączenie się w Kampanię EKON !

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl