EKON w szkołach

Fundacja Ekon realizuje operację pn. „Eko Kampania Społeczna „Ludzie przed Ludźmi chronią przyrodę” mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: odnawialnych źródeł energii, dzikich wysypisk śmieci, odpadów niebezpiecznych, zachowań zmniejszających poziom dwutlenku węgla w powietrzu.Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania/poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” / „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozpoczęto realizację cyklu spotkań w szkołach:

Warsztaty w Szkole Podstawowej w Gostyni

W dniu 15 marca Fundacja Ekon przeprowadziła warsztaty w Szkole Podstawowej w Gostyni. Edukacja ekologiczna obejmowała uczniów klas 5 Szkoły Podstawowej oraz klas 2 Gimnazjalnych. Dzieci zgłębiały wiedzę dotyczącą: odpadów niebezpiecznych, dzikich wysypisk śmieci, niskiej emisji oraz odnawialnych źródeł energii.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach min. w Quizie ekologicznym ( składającym się z pytań o tematyce ekologicznej oraz o odpadach niebezpiecznych).

Bardzo gorąco dziękujemy Dyrekcji oraz Gronu Nauczycielskiemu za możliwość przeprowadzenia warsztatów.

Warsztaty w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Kobiórze

W Szkole Podstawowej im. J.Brzechwy w Kobiórze w dniu 5 kwietnia na organizowanych warsztatach spotkaliśmy się z uczniami klas 6 Szkoły Podstawowej oraz uczniami klas 2 Gimnazjalnych. Dzieci chłonęły przekazywaną wiedzę dotyczącą min. odpadów niebezpiecznych, zadawały wiele pytań i podawały przykłady ze swojego otoczenia.

Bardzo gorąco dziękujemy Dyrekcji oraz Gronu Nauczycielskiemu za możliwość przeprowadzenia warsztatów.

Warsztaty Ekologiczne

Szanowni Państwo miło nam jest poinformować, że Fundacja Ekon dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach prężnie przeprowadza warsztaty dla dzieci i młodzieży i seminaria dla dorosłych na terenie woj. śląskiego  z zakresu „Prawidłowego sortowania odpadów, oraz właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych”.Jesteśmy już po 8-miu spotkaniach z młodzieżą w szkołach i po jednym z seniorami, a przed nami jeszcze w sumie 10 spotkań.
Jeszcze dzisiaj pojawią się fotorelacje z poszczególnych warsztatów.
Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem podobnych zajęć u siebie w szkole prosimy o kontakt.

Warsztaty w Zespole Szkół Specjalnych w Pszczynie

Dzień 21 listopada był szczególny. Tego dnia Fundacja realizowała program warsztatów z: „prawidłowego sortowania odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznym pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych”  w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie.
Wyjątkowi i wspaniali uczestnicy warsztatów bardzo aktywnie zdobywali wiedzę z wyżej wymienionych tematów.

Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom i dyrekcji Szkoły za możliwość przeprowadzenia warsztatów. I trzymamy kciuki za realizację zadań związanych z segregacją odpadów na terenie szkoły.

 

WARSZTATY W SP NR 39 W SOSNOWCU

W dniu 24 października Fundacja Ekon zawitała z warsztatami w Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu. Tym razem edukowaliśmy uczniów klas IV, którzy byli bardzo zainteresowani tematyką warsztatów. Najwięcej pytań dzieci miały odnośnie odpadów niebezpiecznych o istnieniu których nie wiedziały lub nie słyszały wcześniej.

Bardzo gorąco dziękujemy Dyrekcji oraz Gronu Nauczycielskiemu na możliwość przeprowadzenia warsztatów.

 

 

WARSZTATY EKON W SOSNOWCU

W Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu w dniu 23 października na organizowanych warsztatach spotkaliśmy się z uczniami z klasy piątej. Dzieciom najwięcej emocji przyniosła część poświęcona praktycznemu sortowaniu odpadów, oraz informacje dotyczące ilości wywożonych odpadów i ilości składowisk śmieci. Bardzo fajne warsztaty, dzieci zadawały dużo pytań i podawały wiele przykładów ze swojego otoczenia.

Bardzo gorąco dziękujemy Dyrekcji oraz Gronu Nauczycielskiemu na możliwość przeprowadzenia warsztatów.

Z pozyskanych informacji wiemy, że Szkoła zgłasza kolejne potrzeby na warsztaty tym razem dla klas 1-3.

 

 

WARSZTATY EKON - 22 PAŹDZIERNIKA 2017

W dniu 22 października realizowaliśmy program warsztatów w Szkole Podstawowej nr 22 w Sosnowcu. Dużo wrażeń z tego spotkania. Młodzież z klas siódmych miała dużo pytań dotyczących zagadnień poruszanych na warsztatach, a tradycyjnie część poświęcona praktycznemu sortowaniu odpadów wywołała najwięcej emocji. Podobnie jak w pozostałych szkołach informacje przekazywane na temat odpadów niebezpiecznych były całkowitą nowością dla uczniów.

Bardzo gorąco dziękujemy Dyrekcji oraz Gronu Nauczycielskiemu na możliwość przeprowadzenia warsztatów z zakresu: Prawidłowego sortowania odpadów i prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi w strumieniu odpadów komunalnych.

 

 

WARSZTATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W KATOWICACH

W dniu 18 października Fundacja gościła ze swoimi warsztatami w Szkole Podstawowej nr 29 w Katowicach. Bardzo aktywne warsztaty i niesamowita młodzież, która z dużą uwagą słuchała wszystkich informacji, oraz dzielnie uczestniczyła w części praktycznej. Największym zaskoczeniem dla młodzieży były informacje dotyczące ilości plastikowych butelek i obiegu oraz ilości zużywanych toreb jednorazowych.

Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji, oraz Gronu Pedagogicznemu za możliwość przeprowadzenia warsztatów.

 

 

WARSZTATY EKON - 6 PAŹDZIERNIKA 2017

6 października w Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu zostały zorganizowane warsztaty dla dwóch klas siódmych z zakresu „Prawidłowego sortowania odpadów i właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.Młodzież brała w nich udział bardzo aktywnie, a wiele informacji i faktów przedstawionych w trakcie warsztatów była dla nich sporym zaskoczeniem.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor, oraz Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu za zaufanie i możliwość przeprowadzenia ww. warsztatów.

 

 

EKON w Gimnazjum w Kozłowie!

W czwartek 28.04.2016 r. zawitaliśmy z Kampanią EKON w Gimnazjum w Kozłowie w województwie małopolskim. W warsztatach ekologicznych uczestniczyli uczniowie 2 klas. Podczas zajęć przedstawiliśmy główne cele i korzyści Kampanii EKON oraz skutki niewłaściwego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Gimnazjaliści dowiedzieli się czym są odpady niebezpieczne i jak je rozpoznawać. Dokładną klasyfikację odpadów przedstawił prelegent naszego Partnera Strategicznego – Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Podpowiedział także, gdzie uczniowie mogą oddawać selektywnie zebrane odpady niebezpieczne, w przypadku gdy w gminie nie utworzono GPZONu. Na zakończenie przekazaliśmy w jaki sposób unieszkodliwiane są odpady niebezpieczne.
Prelekcja połączona była z praktycznymi umiejętnościami selektywnej zbiórki surowców wtórnych.strong> Uczniowie zebrali i odpowiednio posegregowali odpady przeznaczone do recyklingu: makulaturę, butelki PET, plastikowe zakrętki, folię i tworzywa sztuczne.
Dla uczestników warsztatów przygotowaliśmy niespodzianki – m.in. plakaty zbiórki selektywnej odpadów, plansze edukacyjne, Poradnik Gospodarki Odpadami w Przedsiębiorstwie, długopisy i pachnące zawieszki.

 

EKO - WARSZTATY w Gminie Świerzawa

21 lutego 2017 roku Fundacja EKON zawitała z Eko – Kampanią Społeczną EKON do Gminy Świerzawa w województwie dolnośląskim, aby przeprowadzić warsztaty ekologiczne wśród najmłodszych mieszkańców.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz aktywny udział w zajęciach. Jesteśmy pod wrażeniem posiadanej wiedzy w temacie gospodarki odpadami.

 

 

KOSZĘCIN 2017 – WARSZTATY

W dniu 3 lutego 2017 roku w Koszęcinie odbyły się branżowe warsztaty „IGMNiR i Partnerzy”, w których wzięli udział przedstawiciele Eko-kampanii społecznej EKON.
Uczestnikom spotkania przedstawiono zagrożenia, jakie niesie ze sobą nienależyte postępowanie z odpadami niebezpiecznymi oraz omówiono główne cele i zadania realizowane przez Kampanię EKON.
Warsztaty uświetnił wieczorny występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

 

Warsztaty ekologiczne w Gimnazjum!

W dniu 27.01.2016 r. w Zespole Szkół w Przegini – w Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II odbyły się warsztaty ekologiczne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży oraz przybliżenie zasad gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Uczniowie uczestniczyli w lekcji promującej „eko-kampanię społeczną EKON”, podczas której dowiedzieli się gdzie w naszych domach możemy znaleźć odpady niebezpieczne oraz w jaki sposób wpływają negatywnie na środowisko.
Gimnazjaliści nauczyli się rozpoznawać specjalne oznakowania umieszczane na opakowaniach produktów, które ostatecznie jako odpady niebezpieczne, nieodpowiednio składowane zatruwają środowisko, zagrażając życiu i zdrowiu ludzi.
Uczniowie otrzymali różne gadżety edukacyjne: Podręcznik Gospodarki Odpadami w Przedsiębiorstwie, Ekokalendarz 2016 r. z poradami i ciekawostkami ekologicznymi, zapachowe zawieszki – z logo Amber Eco Sp. z o.o., a także długopisy i chusteczki do smartfonów z logo Partnera Strategicznego Kampanii EKON – Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl