Ekologia

Otaczające nas środowisko to nasz wspólny skarb dlatego każdy z nas powinien być odpowiedzialny i posiadać świadomość ekologiczną. Kampania EKON ma za zadanie promować postawy proekologiczne nie tylko wśród młodego pokolenia, ale i w całym społeczeństwie. Kampania EKON przekazuje wiedzę teoretyczną poprzez kreatywne rozwiązania edukacyjne adresowane dla każdej grupy wiekowej.

Kampania EKON jako narzędzie edukacji ekologicznej wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Przewidywanie i ocena następstw obserwowanych zjawisk przyrody i czynów człowieka pozwoli na kształtowanie wrażliwości i umocnienie emocjonalnego stosunku społeczeństwa do środowiska.

EKON-Edukacja będzie właściwą identyfikację odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych oraz wskazanie, jakim zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska jest nieprawidłowe postępowanie z tymi odpadami, aż wreszcie pokazanie sposobu w jaki powinny być separowane ze strumienia odpadów komunalnych.

SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI:

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl