Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

8 czerwca odbędzie się spotkanie z przedstawicielami miast i gmin członkowskich organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach we współpracy z Porozumieniem Ekopak. Tematem przewodnim spotkania będą "Praktyczne aspekty gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz kierunki zmian prawa unijnego". Podczas spotkania zostaną także przedstawione cele kampanii społecznej EKON odnoszące się do aspektów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.


Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl