Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

Gospodarka Odpadami w Przedsiębiorstwie

Kolejne zaangażowanie Kampanii EKON oraz Amber Eco w budowanie świadomości z zakresu ochrony środowiska i selektywnej zbiórki. 21 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta Sosnowca

Porozumienie partnerskie z gminą Kobiór

16 maja 2017 r. Fundacja EKON reprezentowana przez Prezesa Zarządu Panią Joannę Gawrońską, podpisała z Gminą Kobiór, reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr inż. Eugeniusza Lubańskiego POROZUMIENIE PARTNERSKIE, na mocy którego rozpoczną współpracę w zakresie budowania Eko Wizerunku Gminy Kobiór.

Podziękowania dla Fundacji EKON

Po raz kolejny cel statutowy Fundacji został osiągnięty. Dziękujemy Władzom Samorządowym Miasta Katowice za współpracę w zakresie zwiększenia poziomu wiedzy w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl