Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

Druga Konferencja Ekon

W dniach 21-22 września 2018 r. w Wadowicach odbyła się II edycja Międzynarodowej  Eko - Konferencja EKON 2018 „Circular Economy – The Economy of the Future”.

W kwietniu 2018 roku Parlament Europejski zatwierdził dokument kompromisowy dotyczący pakietu dyrektyw odpadowych, zwanych Pakietem Na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
Odpowiedzialność poszczególnych podmiotów na rynku, w tym producentów nie będzie już tylko dobrą wolą, ale obowiązkiem egzekwowanym przez prawo.
Dążenie do wysokich standardów produkcji i poprawy poziomu świadczonych usług także w zakresie wpływu na środowisko staje się wymogiem.
Udział w Konferencji pozwolił uczestnikom na bliższe poznanie zagadnień Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Z pewnością zdobyta wiedza będzie pomocnym narzędziem- dziś w obliczu konieczności wdrażania zasad „CIRCULAR ECONOMY” w życie.
Podczas Konferencji przedstawiono również najważniejsze, światowe trendy w Gospodarce Odpadami oraz zaprezentowano narzędzia umożliwiających realizację innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, zabezpieczenia zasobów środowiskowych.
Spotkanie przedstawicieli instytucji naukowych, instytutów badawczych Unii Europejskiej, świata biznesu oraz przedstawicieli organów Państwowych dawało możliwość do wymiany poglądów teoretyków, wdrażających oraz realizatorów.
Konferencja ukazała silną zależność pomiędzy poszczególnymi jednostkami.
Bez teorii nie można byłoby podejmować prób jej wdrażania, bez odbiorców byłoby to bezcelowe, bez organów do realizacji nie byłoby to możliwe.
Jedyne w swoim rodzaju wydarzenie- na jednej płaszczyźnie spotykały się elementy, które tworzą całość. Zderzenie teorii idei, wizji, praktyki ludzi z różnych środowisk.
Zderzenie teorii, przedstawianej przez reprezentantów świata nauki, środowisk akademickich, przedstawicieli najwybitniejszych Polskich uczelni, z podejściem praktycznym, faktycznych uczestników/ realizatorów biznesu- Przedsiębiorców.
Podczas uroczystej kolacji złożono specjalne podziękowania dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na ręce pana Ministra Marka Haliniaka oraz zostały przyznane certyfikaty 13 firmom za działania proekologiczne.

W kategorii wspierania recyklingu wyróżnienie otrzymali:

 • CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • SAR Recykling Sp. z o.o.
 • GRABOWSKI EKSPORT-IMPORT HANDEL HURTOWY
 • STAN-MAR Sp. z o.o. Sp. K.
 • Gescrap Polska Sp. z o.o.
 • Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

W kategorii wpierania ekologii wyróżnienia otrzymali:

 • Maspex GMW Sp. z o.o. S.K.A.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • ZPUH „Best – Pest” Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J.
 • Mitsubishi Corporation S.A. - Oddział w Polsce
 • Zakłady Usługowe „EZT” S.A.
 • Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Drugiego dnia odbył się III Panel Konferencji „Z Wadowic do Pekinu – Nowy Jedwabny Szlak” podczas, którego podpisano umowę współpracy w zakresie wymiany technologii i wiedzy pomiędzy Chinami a Polską.
Wszystkim uczestniczącym w Konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

 

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl